Jag är chefredaktör och ansvarig utgivare för nättidskriften UEForum som utkommer sex gånger om året med nya artiklar om kultur- och naturhistoriska utställningar. Vi bevakar vad som händer på museer både i Sverige och utomlands och ägnar oss åt något så sällsynt som initierad och oberoende utställningskritik.